Juntes fem camí

HEBE és una associació iniciada l’any 2018 amb l’objectiu de promoure l’autonomia i la ciutadania plena, activa i crítica  a través de projectes de formació instrumental bàsica, promoció de la inserció sociolaboral, activitats socioculturals i de lleure relacionades amb el coneixement de l’entorn, i altres iniciatives la finalitat de les quals és sempre la justícia social i la igualtat d’oportunitats.

Les nostres activitats es vertebren al voltant de:


  • Formació en competències bàsiques (llengües, instrumental, TIC i formacions prelaborals).
  • Inserció sociolaboral.
  • Organització d’activitats de caràcter sociocultural.
  • Accions de Sensibilització.
  • Atenció integral a les persones en risc d’exclusió social a través del treball en xarxa amb altres entitats del territori.
Acollida lingüística
Formació en les llengües amb l’objectiu que les persones participants puguin ser autònomes i accedir a la ciutadania plena.
Cursos de català i castellà de nivell inicials i intermig.
Itineraris alfabetització. Cursos per aprendre a llegir i escriure en l’alfabet llat